Fotografering kan være så mangt, og mange fotografier er definitivt ikke kunst.

Likevel, foto betyr å male med lys, og mulighetene er uendelige dersom man setter seg inn i mulighetene og har blikk for spennende og/eller vakre motiver. De siste års utvikling med stadig bedre digitale fotoapparater har medført en enorm interesse for fotografering ut over de vanlige familiebildene.

RKFs Fotoklubb ble startet 17. september 2003, og møtes i to onsdags-møter og en tur første søndag hver måned. Tidspunkter kan variere litt med årstidene, lyset og hvor vi reiser. Noen ganger reiser vi langt, slik som til en gammel biloppsamlingsplass i Sverige eller til Mølen, andre ganger oppsøker vi perler like i nærheten. De fleste turene varer en 3-6 timer, men vi har også reist på overnattingsturer.

Fotoklubben koster ikke noe ekstra i seg selv, men du må være medlem i RKF, og kurs og foredrag må vi spleise på.

Snakk med vår leder Hege Martinsen, tlf 924 25 226, dersom du er interessert i fotoklubben, eller meld deg inn direkte her på nett.

Fototur: Freia og Rodeløkka

08. april 12:00 - 17:00
Parkeringen ved bussterminalen på Lillestrøm

Fotoklubb: Fotostafett

25. april 19:00 - 21:00
Kommer senere

Fototur: Båstnäs bilskrot i Sverige

06. mai 10:00 - 19:00
Parkeringen ved bussterminalen på Lillestrøm

Fotoklubben: Bildevisning

09. mai 19:00 - 21:00
Sandbekkstua

Fotoklubben: Workshop ved Leif Egil Olsen

23. mai 19:00 - 21:00
Sandbekkstua

Fototur: Båttur til Drøbak

03. juni 12:00 - 17:00
Parkeringen ved bussterminalen på Lillestrøm

Fotoklubben: Sommeravslutning

08. juni 19:00 - 21:00
Sandbekkstua

RKFs Fotoklubb

24. november 12:00 - 16:00
Sandbekkstua
Foto