Rælingen kunstforening

Rælingen kunstforening (RKF) har som formål å arbeide for økt interesse for bildende kunst og kunsthåndverk, samt engasjere seg i allment kulturarbeid ved å arrangere utstillinger, møter, kåserier og konserter. RKF finansierer sin virksomhet delvis gjennom medlemskontingenten (som stort sett dekker portoen), men først og fremst gjennom inntekter fra utstillinger.

Alle kan være med: Det stilles ikke krav om at medlemmene skal være hverken kunstnere eller ha spesielle kunnskaper om kunst. Men mange interesserer seg for kunst og vil gjerne vite litt mer om hva kunst er.

Som medlem får du:

  • informasjon i posten om utstillinger, møter, konserter og liknende
  • tilbud om sosialt samvær, f.eks visekvelder, der mat, drikke, sang og kanskje dans er inkludert
  • invitasjon til årsmøtet med gratis utlodding av kunst
  • tilbud om arrangementer på kunstskoler, omvisninger og på abonnementer
  • medlemstilbud slik som enkelte rimelige turer, arrangementer, kurs og rimelig kvalitetskunst for barnerommet
  • hyggelige forespørsler og tilbud om å være med på dugnader ved Sandbekkstua
  • om du har lyst, mulighet til å sitte utstillingsvakt og på den måten treffe mange kunstvenner