Rælingen kunstforening drives med ren dugnadsinnsats av nærmere 50 individuelle personer. Tillitsvalgte i styret og komitéer, utstillingsverter og tillitsvalgte i datterforeningene utgjør til sammen mange mennesker som deler på oppgavene, og er grunnlaget for at vi er en kunstforening med svært mye aktivitet.

Styret

Styret i vår kunstforening er et arbeidende styre med åtte medlemmer og fire varamedlemmer, og alle deltar på alle styremøter.

Andre tillitsvalgte

Medlemmene i våre utvalg og våre øvrige tillitsvalgte har ansvaret for alt fra å planlegge utstillingsprogrammet og holde lokalet vårt i drift til å revidere våre regnskap.

Årsmeldinger

Du kan laste ned årsmeldingen her. Klikk deg videre for å se tidligere årsmeldinger.

Vedtekter

Du kan laste ned Vedtekter Rælingen kunstforening her.

Rælingen kunstforening var Norges første kunstforening med egne nettsider. Allerede i 1996 kunne våre medlemmer og andre følge med på kommende utstillinger og aktiviteter og finne nyttig informasjon.