Dijkman og Crosby

24. mars 12:00 - 16:00
Sandbekkstua
Mennesket står i sentrum i Kristin Irén Dijkmans kunst, og denne gangen stiller hun ut portrett- og aktmalerier. Sidsel Katharina Crosby stiller ut skulpturer i betong, gips og brent leire.

Åpen Stue

02. mai 11:00 - 13:30
Sandbekkstua

Åpen Stue

30. mai 11:00 - 13:30
Sandbekkstua

Kunsttur til Amsterdam og Leeuwarden

04. oktober - 08. oktober
Rælingen kunstforening inviterer alle medlemmer med ledsagere til ny kunsttur. Denne gang til Nederland; Amsterdam og Leeuwarden, europeisk kulturhovedstad 2018. Turen er i år lagt opp slik at vi får 2 netter i Amsterdam, Prinsen Hotel, og 2 netter i Leeuwarden, Stenden Hotel.