Årsmøte for Rælingen kunstforening

Årsmøtet blir fredag 17. februar 2023. Årsmøtet behandler årsmelding, regnskap, innkomne saker og valg. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret 3 uker før årsmøtet, dvs. innen 27. januar. Årsmelding og regnskap følger kalenderåret og legges fram på årsmøtet.