Årets kunstforening 2004

Forside
Viseklubb
Maleklubb
Fotoklubb
Barnas kunstklubb
Skulptur
Gammelt arkiv

Viseklubb


Erik Lukashaugen i Sandbekkstua

Sandbekkstua fredag 8. september 2017 kl 19:00

"Visesangeren fra skogen" kommer til Sandbekkstua med Børli-viser fra debutalbumet "Av en sliters memoarer" hvor han satte toner til dikt av Hans Børli.


Les mer...

Sjangermix

Fjerdingby Trivselssenter fredag 16. september kl. 19:00

Konsert i regi av viseklubben på Fjerdingby Trivselssenter. Konserten er med studievenner av Astrid Olsen (tidligere leder av viseklubben) fra musikklinja ved Bergen Lærerskole, avgang 1971.


Les mer...

Låtskrivernes kveld på Heimen

Heimen 2. september 2016 kl 19:30

RVKs egne låtskrivere Liv, Cato, Tom og Kjell synger viser de har laget
tekst og/eller melodi til opp igjennom årene som aktive visesangere i
Rælingen viseklubb.

Allsang og åpen scene etter konserten.


Les mer...

Irsk konsert med viseklubben Børre

Sandbekkstua fredag 11. mars 2016 kl. 19:00

IRSK KONSERT med viseklubben BØRRE

Vår egen viseklubb inviterer til trivelig kveld med Viseklubben Børre fra Toten. Klubben har vært aktiv i over 35 år! Med på laget har de Kari Bjerke Batt-Rawden og Paul Batt-Rawden som var aktive i RKF før de flyttet fra bygda. Det blir allsang og åpen scene.

Salg av mineralvann, øl, vin, kaffe og snacks. Lotteri.

Salg av billetter à 150,- ved døra fra kl. 18.30.

VELKOMMEN!


PÅ VANDRING med Rælingen Viseklubb

Sandbekkstua fredag 20. september kl 19:00

RÆLINGEN VISEKLUBB inviterer til konsert og allsang. Temaet er valgt ut fra dagens situasjon i vår verden.


Les mer...

Åse Kleveland på hjemmebane

Marikollen kultursal fredag 4. september 2015 kl. 19:00

Vi er stolte over å kunne invitere til et møte med en av våre mest profilerte artister og kulturpersonligheter.

Forhåndssalg av billetter: Servicetorget på rådhuset, www.billettservice.no, tlf 815 33 133, Narvesen og 7-Eleven. Eventuelle restbilletter selges i døra (kort/kontant).


Les mer...

Rælingen viseklubb 2015

Styret i Rælingen viseklubbn 2015:
Leder: Liv Hoel Sandstad
Sekretær: Kjersti Holmin
Styremedlem: Jan Eigil Bakke
Styremedlem:Kristoffer Ellingsen
Varamedlem: Even Monsrud
Varamedlem: Oddrun StollÅse Kleveland kommer til Marikollen kultursal fredag 4. september 2015 kl 1900
Les mer...

Sommerkonsert og allsang ved Sandbekkstua

Fredag 29. mai 2015 fra kl 19:00

Rælingen Viseklubb holder sin tradisjonelle utekonsert med allsang ved Sandbekkstua.

Temaet i år er Viser i det fri i anledning Friluftsåret 2015.

Gratis adgang, salg av mat og drikke. Ta med naboer og venner og nyt sommerkvelden med viser og musikk. Ta gjerne med noe å sitte på (i tilfelle regn, flytter vi inn).


Les mer...

Rælingen viseklubb Årsmelding for 2014


ÅRSMELDING 2014 Godkjent på årsmøtet 22.01.2015

Rælingen viseklubb er en datterforening under Rælingen
kunstforening.
Klubben har i 2014 hatt et aktivt år med mange arrangementer, flest i egen regi, men også som inviterte aktører. Klubben disponerer Sandbekkstua både til klubbkvelder, øvinger og arrangementer. I tillegg har klubben leid Marikollen kultursal til en konsert.

Årsmøtet ble arrangert torsdag 23. januar 2014.

Styret har bestått av
Leder: Astrid Margrethe Olsen
Sekretær: Jorunn Grøndalen
Kasserer: Liv Hoel Sandstad (ny)
Styremedlem: Jan Eigil Bakke

Varamedlemmer:
1. varamedlem: Per Øby
2. varamedlem: Even Monsrud

Revisor: Liv Lønnkvist
Materialforvalter: Liv Hoel Sandstad

Liv H. Sandstad har vært vararepresentant i landsstyret for Norsk viseforum (NVF).
Kjell Hovde sitter i kulturpolitisk utvalg i NVF. Astrid Olsen, Liv H.Sandstad og Kjell Hovde deltok på landsmøtet i Norsk Viseforum.
Liv H. Sandstad og Kjell Hovde har, gjennom NVF, sagt ja til å være med i et utvalg som i samarbeid med Musikk i skolen, skal jobbe for å styrke sangen i skolen. Dette arbeidet er et tiltak under Krafttak for sang, 2012-16.
Astrid Olsen og Liv H.Sandstad har møtt i Rælingen kulturråd 12.mars (tilskuddskurs), 2.april,(generalforsamling), 21.mai og 18.sept. Tjenestekontoret for helse og omsorg arrang-erte sammen med kultur-og fritidsenheten et møte for frivillige organisasjoner hvor Astrid og Liv HS deltok 6.nov.. Temaet var en fadderordning for å hjelpe enkeltpersoner som ønsker støtte for å komme i gang med fritidssysler. Astrid O. møtte også i Akershus Musikkråd 6.mai.

Medlemmer
Per 31.12.2014 har RVK 60 medlemmer hvorav 18 er familiemedlemmer. Dette er en økning på 4 fra foregående år. Et medlem har meldt seg ut.
Ca 20 medlemmer er aktive.

Styremøter
Det vil i beretningsperioden, 23. januar 2014 til 22. januar 2015, ha vært avholdt 7 styremøter og behandlet 50 saker. En del saker har vært behandlet flere ganger, men fått nytt saksnummer.
Av saker som er behandlet, er først og fremst planlegging av klubbkvelder og konserter og arrangementer i egen regi og deltakelse på eksterne arrangementer. Av andre saker som er behandlet, er abonnement på bladet ”Viser”, søknad om voksenopplæringsmidler og tildeling av støtte ved representasjon av RVK ved deltagelse på enkelte eksterne arrangementer.
Varamedlemmene er bedt om å møte på styremøtene så ofte som mulig.

Klubbkvelder og øvelseskvelder
Det er avholdt åtte klubbkvelder, inkludert klubbkveld som ble arrangert etter formell avslutning av årsmøtet og i forbindelse med juleavslutningen i desember. Det er arrangert ”Åpen scene” etter tre konserter. Oppgave som ”visevert” på klubbkveldene har gått på omgang mellom medlemmene. Til de fleste klubbkveldene er det oppgitt et tema for valg av viser som skal framføres. I tillegg til solo- eller gruppeframføringer synges også allsanger.
To kvelder er benyttet til øvelseskvelder, innøving av sanger som ble fremført av et visekor ved Sommerkonserten i vår, hvor bl.a. Prøysen sine viser sto på programmet.

Konserter og Visekvelder
Klubben har arrangert fire konserter.
28. mars, Sandbekkstua: Tabita and The Joygras Reunion
23. mai. Sommerkonsert, utenfor og inne i Sandbekkstua. Klubbens egne medlemmer opptrådte.
5.. september: Stian Carstensen. I Marikollen Kultursal. Konsert i forbindelse med kommunens kulturuke.
25. oktober: Skogens sus og somrens sang. Sandbekkstua.Tom G. Bengtson med Tore Borgen og Bjørn Johansen fremførte Asbjørns Dørumsgards dikt som Tom har satt musikk til.
30. november: Julekonsert med vokalgruppa Blå Akantus i Sandbekkstua. Samarbeid mellom Blå Akantus og RVK

Andre arrangementer
Medlemmer av viseklubben har deltatt med opptredener på Sagelvafestivalen 13. juni,
ved enkelte åpninger av kunstforeningens utstillinger og på Rælingskvelden 18. oktober i Marikollen kultursal.
Klubben arrangerte tur til Evert Taube konsert i Engelsviken 28. juni. Åtte medlemmer deltok.
Kjell Hovde og Ingelise Brynlund deltok og opptrådte på Østnorsk viseforums høsttreff i okt..
Flere medlemmer, blant annet gruppa ”Visevennene”, har opptrådt på mange arrangement i institusjoner, lag og foreninger
Tre av RVKs stiftere, Liv Hoel Sandstad, Jan Eigil Bakke og Liv Lønnkvist, kåserte, viste bilder og sang på Åpen Stue arrangement onsdag 12. november.
Liv HS og Kjell Hovde deltok på Prøysenseminar med inkl.oppstartmøte av Norsk viseakademi 23.nov.i Oslo.

Annet
Vi er stolte av at vårt aktive medlem Tom Bengtson, en ildsjel innen mange kulturområder, ble tildelt Rælingen kommunes kulturpris på Rælingskvelden 18. oktober.

Bokgave. RVKs eldste medlem, Ragnar Sandbrekke, har gitt klubben en stor bokgave, mer en 40 visebøker som dekker gamle, kjære, kjente viser. Vi fikk også flere LP-plater. Styret arbeider med å finne en løsning på oppbevaringssted og å lage et system for utlån av klubbens bøker.
Roll- up fane. RVK har anskaffet en fane som skal benyttes ved konserter ute, eller i egnede lokaler hvor klubbens medlemmer opptrer.

Rælingen 8. januar 2015


Astrid M. Olsen Jorunn Grøndalen
leder sekretær

Les mer...

Program for Rælingen viseklubb vinter/vår 2011

Sandbekkstua

Viseklubbens program for vinter/vårsesongen finner du her:


Les mer...

Sommerkonsert ved Sandbekkstua fredag 5. juni

Rælingen viseklubb

Rælingen viseklubb inviterer til SOMMERKONSERT utenfor Sandbekkstua, fredag 5. juni kl 19.00


Les mer...
Søk etter artikkel


 
Grasrotandelen

La 5 % av det du spiller for gå til Rælingen kunstforening!
© 2011
Rælingen kunstforening

Rælingen kunstforening, Postboks 42, 2018 LØVENSTAD
Tlf. +47 63 83 10 15, e-post ralingen@kunstforening.no

Toppen av siden

Sidene er laget av...