Årets kunstforening 2004

Forside
Viseklubb
Maleklubb
Fotoklubb
Barnas kunstklubb
Skulptur
Gammelt arkiv

"Åpen klubbkveld" med kunstneren Irma Salo Jæger

 


Jæger (f.1928) har utdannelse som magister i kunsthistorie i Helsingfors i 1953, utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (1954–1957) samt fra Statens Kunstakademi 1958–1961. Jægers arbeider handler om hvordan linjer, former og farger kan skape en harmonisk helhet ved å fordeles utover en avgrenset flate. Jægers verker er utstilt og kjøpt inn ved en lang rekke norske og utenlandske institusjoner. Jæger var professor ved Statens kunstakademi (1986–1992). Hun har dessuten hatt flere verv i norske bildekunstnerorganisasjoner. Finlands president tildelte i 2008 Jæger riddertegnet av 1. klasse av Finlands løves orden.

Hun er inspirert av Bauhaus skolen og da spesielt kunstneren Josef Albers. Jæger benytter seg av form og farge uten å ha spesifikke motiver, noe Albers også gjorde. Hun er en engasjerende og  inspirerende dame som har mye kunskap å formidle. I nærmere to timer lot vi oss trollbinde.

Farger er allstedsværende og har en assosiativ påvirkning. De gir oss forestillingen om noe. Hvordan forskjellige mennesker oppfatter dem kan variere ut ifra ens egne erfaringer, men forskjellige farger har ulike egenskaper som påvirker oss. Rødt er konstant, gult er livlig/spissfindig, blått svever og er rund, mens grønt virker beroligende. Det er lyset som bringer frem fargene, men fargene påvirkes av mange ting. De avhenger av materiale som blir belyst, om det er reflekterende, absorberende eller gjennomsiktig. Andre parametre som spiller inn er bl.a. form og mengde. Misfarging fra omgivelser en annen. Man kommer fort på vidvanke med farger utfra ytre påvirkning og påvirkning fra andre farger.

Form er fargens kropp og fargen er kroppens sjel! De søker hverandre sier Jæger. Ofte er det slik at man husker opplevelsen og ikke nødvendigvis formen. Farger skaper rom, men bildenes størrelse er også viktig. Selv maler Irma Salo Jæger "store" bilder. Noe som illustreres godt av det hun selv sa... "det bildet er ikke så stort - det er vel ca 3.6 meter bredt".

Hun ble iløpet av kvelden klar over at det er varmen hun søker i sine bilder. Jæger ble også spurt om hvorfor hun ikke bruker sirkler og buer i sine malerier. Svaret var så enkelt at hun ikke var kommet så langt ennå - og at det var en stor utfordring å få det til. Per i dag har Jæger 14 bilder på Nasjonalmuseet/Museet for samtidskunst. Hun er fortsatt en aktiv kunster. Hun sier at fotografiet nå har kommet for full tyngde til kunstverdenen.

Vi takker for flott foredrag!Skrevet av Kari Hareide Lønstad Send link som e-post
Utskriftsvennlig side
Søk etter artikkel


 
Grasrotandelen

La 5 % av det du spiller for gå til Rælingen kunstforening!
© 2011
Rælingen kunstforening

Rælingen kunstforening, Postboks 42, 2018 LØVENSTAD
Tlf. +47 63 83 10 15, e-post ralingen@kunstforening.no

Toppen av siden

Sidene er laget av...