Årets kunstforening 2004

Forside
Viseklubb
Maleklubb
Fotoklubb
Barnas kunstklubb
Skulptur
Gammelt arkiv

Fra kaos til orden

Spennende skulpturprosjekt hvor skulpturen er et 100-sitteplassers amfi, eller motsatt. Men den er også en lysskulptur, en lydskulptur, en datamaskin koblet til mobilnettet og Internett, og kjernen i en verdensomspennende innsamling av miljødata. En interaktiv installasjon med sterk appell til et ”ungt” og utforskende publikum med et globalt fokus og i samarbeidets og mangfoldets tegn.


Sandbekkstua med skulpturen MM

Arbeidstittel og grunnkonsept: ”Fra Kaos til orden: I utgangspunktet er alt kaos, men mennesket kan tilføre orden. Jo flere som samarbeider, jo mer orden kan de skape, men det må være orden i riktig retning, ellers kan det gå galt.”

Som skulptur skaper vi en arena for at individer gjennom lys- og lydeffekter skal oppleve at samarbeid kan skape orden og balanse..

Som amfi skaper vi en arena for teaterstykker, konserter og andre organiserte aktiviteter hvor skulpturens grunnleggende funksjon kan fungere som et tankevekkende bakteppe.

Som kjernen i et potensielt globalt fenomen vil prosjektet kunne skape relasjoner, reaksjoner og oppmerksomhet som virkelig kan skape et kulturelt og globalt mangfold.

Publikum skal kunne påvirke og skape mer orden i effektene i skulpturen gjennom ulike former for sensorer bygget inn i skulpturen og i tillegg gjennom telekommunikasjonsmetoder som SMS / telefon, e-post eller Internett. Kaos er skulpturens grunntilstand: Når ingen kommuniserer med skulpturen, skal alle effekter uttrykke kaos uten orden. Jo flere som kommuniserer, jo mer orden vil de skape. Skulpturen blir kanskje et bilde på sivilisasjon?

Et enda sterkere bilde på sivilisasjon vil innsamling og presentasjon av miljødata fra hele verden gi. Vi lager tegninger til en sensor som vi inviterer studiemiljøer og enkeltpersoner over hele verden til å bygge og plassere lokalt hos seg. Sensorene sender data over Internett til skulpturen. Med en sensor i f.eks Afrika kan du gå på web og få skulpturen til å vise dine eller andres målinger, og du skal kunne utveksle erfaringer og tanker med alle andre brukere av skulpturen over hele verden. Og hvem som helst på Internett kan følge skulpturen med web-kamera og andre funksjoner på web.  Som en ekstern prosjektdeltaker sa i sitt første møte med oss: ”Hei, det er ikke i Washington, Pentagon eller Brussel man gjør det. Nei, det er i skogen bak en hytte i Rælingen at man tar temperaturen på jordkloden!”

Miljøproblemer betyr ikke nødvendigvis at det mangler orden, men balanse. Da vil ikke noen tastetrykk være nok. Men skulpturen kan vise en status og et behov for å gjøre noe i større skala for verden tilsvarende det noen få kan gjøre lokalt i skulpturen.

Med prosjektet drar vi linjene fra utnyttelse av naturen på 1600-tallet og inn i fremtiden, samtidig som vi drar linjene fra individets handlinger til individets rolle i samfunn og sivilisasjon. Prosjektet bygges ved Sandbekkstua fra 1600-tallet som var skjenkestue for tømmerkjørere som fulgte Kongeveien til Oslo. Gjennom bruken av lys, lyd og moderne teknologi, interaktiv kommunikasjon og global innsamling av miljødata, vil vi så dra linjene mot fremtiden og hvordan vi vil kunne påvirke denne.

Prosjektet vil også ha en positiv innvirkning på friluftslivet i kommunen. Den vil bli liggende ved inngangen til et mye brukt tur- og friluftsområde, og vil kunne motivere til økt bruk av området. Til daglig vil det være interessant å passere gjennom og oppleve skulpturen, mens skulpturens rolle som amfi kan brukes aktivt i organiserte sports- og friluftsaktiviteter som samlings- og informasjonsområde, start og mål og premieutdelinger.

Prosjektet vil ha kjente kunstnere som deltakere. Skulptør Kristian Blystad, nylig utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden, er den første.

Høyskoler og universiteter vil bidra med studentoppgaver, kompetanse og tilgang til de siste teknologiske metoder. Studenter ved Lysdesign ved Høgskolen i Buskerud er aktive deltakere i prosjektet nå. Flere avdelinger ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås har sagt seg interessert. Prosjektet er også presentert for studenter ved NTNU som en mulighet for gjennomføring av master-oppgaver.

Det finnes fra før to skulpturer ved Sandbekkstua satt opp av Rælingen kunstforening. I tillegg er det gjennomført to LandArt-prosjekter i området som del av den kulturelle skolesekken og etter initiativ fra Rælingen kunstforening.
Skrevet av Geir Hareide Andersen Send link som e-post
Utskriftsvennlig side
Søk etter artikkel


 
Grasrotandelen

La 5 % av det du spiller for gå til Rælingen kunstforening!
© 2011
Rælingen kunstforening

Rælingen kunstforening, Postboks 42, 2018 LØVENSTAD
Tlf. +47 63 83 10 15, e-post ralingen@kunstforening.no

Toppen av siden

Sidene er laget av...