Årets kunstforening 2004

Forsiden
Program
Viseklubb
Maleklubb
Fotoklubb
Åpen stue
Barnas kunstklubb
Kunstsamling
For pressen
Medlemsskap
Facebook
Om oss
Arkiv
Utstillingsverter
Kontakt oss
Intranett

Sandbekkstua

...tidligere kalt Blystadhuset, er et av de eldste hus i Rælingen, muligens det aller eldste. Det har antakelig ikke vært hverken gårdsbruk eller husmannsplass, bare et lite velbygd hus ved allfarvei.Hvor gammelt er huset? Ja, derom strides de lærde historikere. Et sted heter det at opprinnelsen går tilbake til et ukjent antall år før 1686, et annet sted at huset ble oppført i 1736-37 for Christen Sandbekken og Mari Madsdatter Bjørnholt. Den første dateringen er knyttet til Torsten Bjørnstreben som skal ha vært en krovert for farende folk på veien fra Marikollen forbi Sandbekkstua mot Christiania og vice versa. Han ble domfelt for ulovlig utskjenkning. Et er sikkert, huset fungerte en lengre periode som hvileplass med utskjenkning av øl og sterkere saker for forbifarende, spesielt brukte de mange plankekjørere stedet.

Veien som man kan se restene av forbi Sandbekkstua, er fra oldtiden. Åsveien eller Kongeveien over åsen ved Blystadlia var en del av hovedferdselsåren mellom Oslo via Fredrikstad til København. Kong Håkon Håkonson reiste denne vei da han kom hjem fra Sverige i 1225. Da Det Norske Postvesen ble opprettet i 1647 ble posten fra København kjørt over Rælingsåsen en gang hver uke.

Kan det ha vært hvilested her før Christen og Mari Sandbekken bosatte seg i Sandbekkstua i 1736?

Fra 1884 til 1979 var huset i familien Blystads eie, de siste årene brukt av enkefru Blystad som sommeroppholdssted (litt av en tankevekker at en gammel dame kunne finne seg til rette på en avsides plass uten strøm, innlagt vann og andre selvfølgelige bekvemmeligheter).

1979 overtok Rælingen kommune huset med 5,5 mål tomt med sikte på bevaring. De første midler til restaurering ble avsatt allerede i 1980, og allerede på dette tidspunkt var forutsetningen at RÆLINGEN kunstforening skulle være ansvarshavende for stuas fremtidige bruk.

Den 13. desember 1983 etter mange strevsomme dugnadstimer av kunstforeningens medlemmer og økonomisk innsprøyting fra kommunen på ca en halv million kroner - kunne formannen i kommunens kulturstyre overrekke nøkler og gjestebok til Rælingen kunstforening.I dag er Sandbekkstua godt etablert som kunstforeningens samlingssted. Siden den ligger plassert ved startpunktet for både tur- og skiløyper inn i Østmarka, er det mange som legger turen innom våre utstillinger som en del av helgens luftetur. Og i tillegg er det mange som har blitt faste besøkende etter at de tilfeldig har stukket innom og blitt betatt av kombinasjonen god kunst og tømmervegger med historie.
Skrevet av Geir Hareide Andersen Send link som e-post
Utskriftsvennlig side
Søk etter artikkel


 
Grasrotandelen

La 5 % av det du spiller for gå til Rælingen kunstforening!
© 2011
Rælingen kunstforening

Rælingen kunstforening, Postboks 42, 2018 LØVENSTAD
Tlf. +47 63 83 10 15, e-post ralingen@kunstforening.no

Toppen av siden

Sidene er laget av...