Årets kunstforening 2004

Forside
Viseklubb
Maleklubb
Fotoklubb
Barnas kunstklubb
Skulptur
Gammelt arkiv

Torild Rødland

Sandbekkstua 15. - 30. august 2015

Torild Rødland er en kunstner som lager bilder med inspirasjon fra symbol- og myteverdenen. De store billedflatene er mettet med sterke farger og symboler.Hun har flere kunstuttrykk; maleri, tegning, grafikk og skulptur, og har holdt mange utstillinger i utlandet, spesielt i Øst-Europa, og mest i Polen og Litauen.

Du kan laste ned invitasjonen her.

Hjertelig velkommen til åpningen lørdag 15. august 2015 kl 12:00.

Cato Ermesjø spiller gitar og synger på åpningen.

Utstillingen er som vanlig åpen lørdager og søndager kl 12:00 – 16:00.

Jeg er en kunstner som er opptatt av både samfunnsutvikling og aktuelle begivenheter som skjer både i Norge og internasjonalt, og også opptatt av å gi indre personlige prosesser og følelser en form, fortrinnsvis igjennom symboler og tegn, form og farger i mine bilder.  Noen ganger skapes det et bilde i skjæringspunktet mellom det personlige og det offentlige.
                   
I mange år har jeg vært opptatt av å lage "indre bilder", bilder som viser den indre virkelighet. Denne indre virkelighet hos meg, som kunstner, er også preget av personlige opplevelser, disse kommer til uttrykk i bildeserien Blodsbånd.

Jeg har flere kunstuttrykk; maleri, tegning, og grafikk, og skulptur.

Ekspressiv symbolisme er en kunstretning som jeg nok kan sies å befinne meg innenfor.

Jeg har holdt mange utstillinger i utland i årenes løp, spesielt i Østeuropa, og mest i Polen og Litauen. Disse landene har en kunstretning som tar opp i seg den kunstretningen jeg selv representerer.

En periode i livet mitt som har vært viktig for meg, er da jeg bodde i København i åtte år. I noen av disse årene, nærmere bestemt 1973 til 1975 var jeg medlem av den gruppen av kvinnelige kunstnere som laget utstillingen Kvindeudstillingen på Charlottenborg 8-21 dec. - 75.  Både arbeidet frem mot utstillingen, og selve utstillingen, har preget mitt senere kunstneriske virke.

Fra 2010 og til 2012 har jeg utført kunstprosjektet KVINNER PÅ FLUKT.

Jeg har også en hjemmeside med mer info;
www.torildrodland.com, samt en infoside på Facebook,
The artist Torild Rødland.


Skrevet av Geir H A Send link som e-post
Utskriftsvennlig side
Søk etter artikkel


 
Grasrotandelen

La 5 % av det du spiller for gå til Rælingen kunstforening!
© 2011
Rælingen kunstforening

Rælingen kunstforening, Postboks 42, 2018 LØVENSTAD
Tlf. +47 63 83 10 15, e-post ralingen@kunstforening.no

Toppen av siden

Sidene er laget av...